dr Monika Szmelter

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1145
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
217
WWW:
Inne funkcje:

członek komisji rekrutacyjnej na studia na Wydziale Ekonomicznym

Studia stacjonarne i niestacjonarne

I tydzień środa 11.15-13.30, piątek 9.00-9.45, 11.15-13.30

II tydzień piątek 9.00-9.45