dr Monika Szmelter

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1145
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
217
WWW:
Inne funkcje:

członek komisji rekrutacyjnej na studia na Wydziale Ekonomicznym

Studia stacjonarne i niestacjonarne

I połowa semestru

piątek 9.00-9.45 oraz 11.15-12.00

II połowa semestru

środa 11.30-13.00

na studiach niestacjonarnych:

24 lutego 11.15-12.00

3 marca 11.15-12.00