dr Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1113
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
338
WWW:
Inne funkcje:

redaktor naukowy - International Business and Global Economy (www.ibage.ug.edu.pl)

Studia stacjonarne i niestacjonarne

1 lutego 2018- 31 stycznia 2019 urlop naukowy