dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1240
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
308
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym 2021/2022 odbywają się online w aplikacji MS Teams w środy, godz. 8:15 - 9:45. 

Dołącz do spotkania