dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1240
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Redaktor naukowy czasopisma International Business and Global Economy

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w trakcie sesji egzaminacyjnej:

28.01 (poniedziałek), godz. 12:00-13:30

4.02 (poniedziałek), godz. 11:00-12:30