dr Joanna Adamska-Mieruszewska

stanowisko:
asystent
funkcja:
telefon:
058-523-1240
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
308
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym UG

Redaktor naukowy czasopisma International Business and Global Economy

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze zimowym:

środa, godz. 15.15-16.45

 W dniu 28.11 konsultacje odwołane. Dodatkowe konsultacje w poniedziałek, 3.12 godz. 11.30-13.00