dr Aleksandra Borowicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58/523 12 27
tel. sekretariat:
1227
nr pokoju:
117
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Semestr zimowy 2018/2019

Aktualnie przebywam na urlopie rodzicielskim.