prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
058-523-1393
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
331
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • profesor zwyczajny 1999
 • tytuł profesora 1996
 • docent 1989-1995, profesor UG 1995
 • doktor habilitowany 1989 - praca habilitacyjna "Wpływ zmian międzynarodowego systemu walutowego na rozliczenia w transporcie międzynarodowym"
 • doktor nauk ekonomicznych 1975 - praca doktorska "Przesłanki ekonomiczne polityki gestii transportowej w polskim handlu zagranicznym drogą morską"
 • magister 1971 - praca magisterska "Wpływ konteneryzacji na zadania i organizację aparatu spedycji międzynarodowej", 1971
Publikacje

 

Wybrane książki

 • Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego, red. D. Marciniak-Neider, A. Stańczyk, PWE, Warszawa 2017.
 • Warunki dostaw towarów w handlu zagranicznym, PISiL, Gdynia 2017.
 • Podręcznik spedytora, red. D. Marciniak-Neider, J. Neider, wydanie 6 zmienione i poszerzone, PISiL Gdynia 2014
 • Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków, red. B. Stępień, PWE, wyd. II, Warszawa 2012 (współautorka)
 • Rozliczenia międzynarodowe, praca zbiorowa, red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011
 • Płatności w handlu zagranicznym, wydanie IV, Wyd. UG, Gdańsk 2008
 • Transport multimodalny w Europie Wyd. UG, Gdańsk 2005 (współautor J. Neider)
 • Transakcje handlu zagranicznego, red. B. Stępień, PWE, Warszawa 2004 (współautorka)
 • Rozliczenia w handlu zagranicznym, PWE, Warszawa 2004.
 • Transport i spedycja w handlu zagranicznym, red. T. Szczepaniak, PWE, Warszawa 2002 (współautorka)
 • MARDIC Słownik anglojęzycznych terminów i skrótów handlu morskiego, red. J. Kujawa, Wyd. UG, Gdańsk 2001
 • Transport intermodalny, PWE, Warszawa 1997 (współautor J. Neider)
Zainteresowania
 • Rozliczenia międzynarodowe
 • Sposoby i formy zapłat w handlu zagranicznym
 • Międzynarodowy obrót towarowy
 • Zarządzanie procesem transportowym w handlu zagranicznym
Inne
 • 2008-2017 kierownik Zakładu Międzynarodowych Rynków Finansowych
 • 2012-2016 członek Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2008-2012 oraz 2012-2016 członek Senatu UG,  senackiej komisji organizacji i rozwoju UG oraz uczelnianej komisji oceniającej
 • wrzesień 2013-luty 2014 Rzecznik dyscyplinarny ds. nauczycieli akademickich w UG
 • przewodnicząca Rady Programowej kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomicznym UG w latach 2011-2018
 • 1993-1999 oraz 2002-2008 dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego
 • inicjatorka i w latach 2008-2018 kierownik projektu THOMSON REUTERS DATA SUITE, na Wydziale Ekonomicznym UG, unikatowego w skali Europy Środkowo-Wschodniej
 • opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych
 • przewodnicząca komisji ds. ekspertów Polskiej Izby Spedycji i Logistyki
 • Area Editor "International Journal of Emerging and Transition Economies - IJETE"
 • Członek Consejo Asesor "PECVNIA" Revista de la Facultad de Ciencias Economicas y Empresariales Universidad de Leon
 • członek Rady Programowej "Global Economy and International Business"
 • członek NICE Network - New Initiative and Challenges in Europe
 • 2006-2010 uczestnik i członek międzynarodowego jury (International Business Panel) w Rouen Business School