dr Urszula Mrzygłód

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1255
tel. sekretariat:
1384
nr pokoju:
306
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator projektu Thomson Reuters Data Suite na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w sesji zimowej: poniedziałek 28 stycznia godz. 9.00-10.00; czwartek 31 stycznia godz. 9.45-11.15; 8 lutego godz.9.00-9.45.

Od 1 lutego 2019 przebywam na urlopie naukowym.