dr Wiesław Jaworski

jednostka:
stanowisko:
st. wykładowca
funkcja:
telefon:
tel. sekretariat:
nr pokoju:
402
e-mail:
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

poniedziałek 12.00-13.00

wtorek (1-tydz.) 17.00-18.00

wtorek (2-tydz.) 15.00-16.00