dr Małgorzata Zielenkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ.

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ. NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ W PIERWSZYM TERMINIE NIE PRZYWRACA TERMINU EGZAMINU.

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI NIEZWŁOCZNIE OD USTANIA PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI
(wystarczy mailowo).

Usprawiedliwienia "samochód mi się zepsuł" nie będą honorowane. W razie awarii proszę skorzystać z komunikacji publicznej lub taksówki, a przede wszystkim zrobić przegląd techniczny pojazdu przed sesją.

NA WSZYSTKICH PRZEDMIOTACH I TRYBACH TERMINY ZALICZENIA/EGZAMINU SĄ DWA: PODSTAWOWY I POPRAWKOWY. NIEZALICZENIE PRZEDMIOTU W KTÓRYMŚ Z TYCH DWÓCH TERMINÓW SKUTKUJE KONIECZNOŚCIĄ UBIEGANIA SIĘ O DŁUG ECTS.

 

TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW 2015/2016

  • SEMESTR ZIMOWY:

Ekonomia matematyczna - SS2 EK 2016/2017:

- zaliczenie:
   PGiSP i IwG - 24.01.2017
   DEiFP - 17.01.2017
- zaliczenie poprawkowe:
- egzamin:
- egzamin poprawkowy:

Ekonomia matematyczna - NS2 EK 2016/2016:

- zaliczenie: 21FwP i ETiL - 22.01.2017
- zaliczenie poprawkowe:
- egzamin:
- egzamin poprawkowy:

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1 2016/2017:

- zaliczenie:
  praca komputerowa - 24.11.2016 i 25.11.2016
  I kolokwium - 01.12.2016 i 02.12.2016
  II kolokwium - 26.01.2017 i 27.01.2017
- zaliczenie poprawkowe:
- egzamin:
- egzamin poprawkowy:

----------------------------------------------

INFORMACJA DLA OSÓB Z DŁUGIEM ECTS+ERAZMUS Z PRZEDMIOTU EKONOMIA MATEMATYCZNA (zaliczających semestr zimowy 2015/2016 w semestrze letnim)

STUDIA NIESTACJONARNE: Zaliczeniami i egzaminem z ekonomii matematycznej w semestrze letnim (dług ECTS) na trybie niestacjonarnym zajmuje się Pani dr Blajer-Gołębiewska (niezależnie od tego, z jakim prowadzącym były ćwiczenia w semestrze zimowym). Zaliczenie odbędzie się dnia 10 kwietnia o godz. 11.30 w sali C203.

STUDIA STACJONARNE: Zaliczeniami i egzaminami z ekonomii matematycznej w semestrze letnim (dług ECTS i Erazmus) na trybie stacjonarnym zajmuję się  ja (niezależnie od tego, z jakim prowadzącym były ćwiczenia w semestrze zimowym).
Zaliczenie odbędzie się 08.05 (niedziela), godz. 13:00, sala B405.
Zaliczenie poprawkowe odbędzie się 24.05 (wtorek), godz. 12:30-13:20, p. 111 (jest to już ostatni termin).
Egzamin odbędzie się 04.06, godz. 12:30-13:30, s. 505.
Egzamin poprawkowy odbędzie się 19.06., godz. 13:00, aula O.


TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW 2015/2016

  • SEMESTR LETNI:

Mikroekonomia I - NS1 2015/2016 (EK+MSG):

- egzamin: 19.06.2016 (niedziela), godz. 13:00, aula O
- egzamin poprawkowy: 11.09.2016 (niedziela), godz. 13:00, aula O

  • SEMESTR ZIMOWY:

Ekonomia matematyczna - SS2 EK 2015/2016:

- zaliczenie: PGiSP i IwG - 12.01.2016, KL i KBPST - 19.01.2016
- zaliczenie poprawkowe: 01.02.2016 (poniedziałek), godz. 13:30, aula B 
- egzamin: 02.02.2016 (wtorek), godz. 13:00, aula O (TiL, DEiFP) i A (BE, IwG, PGiSP)
- egzamin poprawkowy: 23.02.2016 (wtorek), godz. 13:30, sala C301

Ekonomia matematyczna - NS2 EK 2015/2016:

- zaliczenie: 24.01.2016 (niedziela), godz. 15:15, s. 505
- zaliczenie poprawkowe: 06.02.2016 (sobota), godz. 11:00, aula O
- egzamin: 06.02.2016 (sobota), godz. 13:00, aula O
- egzamin poprawkowy: 20.02.2016 (sobota), godz. 12:30, aula O

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1 2015/2016:

- zaliczenie: I kolokwium - 03-04.12.2015, II kolokwium 21-22.01.2016
- zaliczenie poprawkowe: 01.02.2016 (poniedziałek), godz. 12:00, aula B
- egzamin: 02.02.2016 (wtorek): 
  godz. 11:00 - MSG: gr. A-E aula O, gr. F-I aula D
  godz. 12:00 - EK - gr. A-E aula O, gr. F-I aula D
- egzamin poprawkowy:

 

MATERIAŁY - 2015/2016:

Hasła do materiałów są podawane na pierwszych zajęciach i już ich potem nie pamiętam, więc w razie potrzeby proszę pytać kolegów/koleżanki z roku.  :]

Mikroekonomia I - NS1 EK+MSG:

- Wykłady: https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Strona/3295

Ekonomia matematyczna - SS2 EK:

- Wykłady: https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Strona/3112

- Ćwiczenia: Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

INFORMACJA DLA ERAZMUSÓW:

Ze zbioru zadań obowiązują zadania: 2.9-2.18, (uzupełniająco*: 3,1, 3.6-3.10, 3.16-3.18), 3.22, 3.23, 4.1-4.3 i 4.6-4.13, 4.17, 4.18a, 5.13-5.19, (uzupełniająco*: 5.1-5.5.12), 6.1-6.21, 7.1-7.13, (uzupełniająco*: 8.1, 8.3-8.6, 8.10-8.16,8.19-8.25).

* Ten materiał nie będzie realizowany na ćwiczeniach, ale będzie wspominany na wykładzie, więc jeżeli ktoś chce sobie utrwalić wiedzę z wykładów, może je przerobić. Samych zadań z tego na egzaminie nie będzie, ale pytania o model pajęczynowy, czy interpretację różnych kategorii z produkcji już tak.

Jeżeli chodzi o podchodzenie do zaliczenia i egzaminu, to macie Państwo następujące możliwości:

- podchodzić razem z piszącymi w pierwszych terminach (z którąkolwiek grupą) - zaliczenie do końca semestru, egzamin najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu lutego,
- podchodzić razem z piszącymi w terminach poprawkowych,
- podchodzić razem z piszącymi w przedłużonej sesji (na ogół pod koniec marca),
- podchodzić razem z piszącymi warunek (na ogół pierwszy termin warunkowy jest w maju, a poprawkowy w czerwcu).

Po wyborze terminu proszę o maila z informacją, kiedy Państwo podchodzicie, żebym przygotowała odpowiednią liczbę testów.

 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1:

- Ćwiczenia: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Teoria, przykłady, zadania. Pod red. E. Babuli i L. Czerwonki, Wyd. UG, Gdańsk

 

--------------------------------------------

 

Przedziały przy wystawianiu ocen (lewostronnie domknięte):

0-51% - ndst

51-61% - dst

61-71% - dst+

71-81% - db

81-91% - db+

91-100% - bdb

 

całki