dr Małgorzata Zielenkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Informacje dla studentów

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ.

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ. NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ W PIERWSZYM TERMINIE NIE PRZYWRACA TERMINU EGZAMINU.

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI NIEZWŁOCZNIE OD USTANIA PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI
(wystarczy mailowo).

Usprawiedliwienia "samochód mi się zepsuł" nie będą honorowane. W razie awarii proszę skorzystać z komunikacji publicznej lub taksówki, a przede wszystkim zrobić przegląd techniczny pojazdu przed sesją.

 

TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW 2014/2015:

SEMESTR LETNI:

Ekonomia matematyczna - SS2 EK, osoby z długiem punktowym i Erazmus:

- zaliczenie: 09.05.2015 (sobota), godz. 12:00, sala C308
- egzamin: 09.05.2015 (sobota), godz. 15:00, aula O

- egzamin poprawkowy: 21.06.2015 (niedziela) godz. 13:00, aula O

Mikroekonomia - NS1 EK, II rok:

- zaliczenie: 07.06.2015 (niedziela), godz. 13:30, sala B505
- zaliczenie poprawkowe: 21.06.2015 (niedziela), godz. 13:00, aula O
- egzamin: 27.06.2015 (sobota), godz. 12:00, aula O
- egzamin poprawkowy: 13.09.2015 (niedziela), godz. 13:00, aula O

Mikroekonomia I - NS1 EK+MSG, I rok:

- zaliczenie: 06.06.2015 (na ostatnich zajęciach)
- zaliczenie poprawkowe: 21.06.2015 (niedziela), godz. 13:00, aula O
- egzamin: 27.06.2015 (sobota), godz. 13:30, aula O
- egzamin poprawkowy: 13.09.2015 (niedziela), godz. 13:00, aula O

SEMESTR ZIMOWY:

Ekonomia matematyczna - SS2 EK 2014/2015:

- zaliczenie: BE - 15.01.2015, PGiSP - 13.01.2015, DEiFP i IwG - 23.01.2015
- zaliczenie poprawkowe: 30.01.2015, godz. 12:00, aula O
- egzamin: 02.02.2015, godz. 14:00, aule O (ETiL, DEiFP) i B (PGiSP, BE, IwG)
- egzamin poprawkowy: 25.02.2015, godz. 13:00, aula O

Ekonomia matematyczna - NS2 EK 2014/2015:

- zaliczenie: ETiL gr. 20 i 21 - 25.01.2015
- zaliczenie poprawkowe: 07.02.2015, godz. 13:00, aula A
- egzamin: 08.02.2015, godz. 11:00, aula O
- egzamin poprawkowy:

Mikroekonomia - NS1 EK 2014/2015:

- prezentacje: gr. A - 11.01.2015
- zaliczenie: gr. A - 25.01.2015
- zaliczenie poprawkowe: gr. A - 07.02.2015, godz. 13:00, aula A
- egzamin: w sesji letniej

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1 MSG 201402015:

- zaliczenie: grupy G, E, F - 21.01.2015, grupy H, I - 22.01.2015
- zaliczenie poprawkowe: grupy E, F, G, H, I - 30.01.2015, godz. 12:00, aula O
- egzamin: 02.02.2015, I tura godz. 12:00, II tura godz. 13:00, aule O, D, B
- egzamin poprawkowy: 25.02.2015, aula O

 

MATERIAŁY - 2014/2015:

Hasła do materiałów są podawane na pierwszych zajęciach i już ich potem nie pamiętam, więc w razie potrzeby proszę pytać kolegów/koleżanki z roku.  :]

 

Ekonomia matematyczna - SS2 EK 2014/2015:

- Wykłady:
https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Kurs/Strona/2632

- Ćwiczenia:
Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red.
Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

INFORMACJA DLA ERAZMUSÓW:

Ze zbioru zadań obowiązują zadania: 2.9-2.18, 3.1, (uzupełniająco*: 3.6-3.10, 3.16-3.18), 3.22, 3.23, 4.1-4.3 i 4.6-4.13, 4.17, 4.18, 5.13-5.19, (uzupełniająco*: 5.1-5.5.12), 6.1-6.21, 7.1-7.13, 8.1, 8.3-8.6, 8.10-8.16,8.19-8.25.

* Ten materiał nie będzie realizowany na ćwiczeniach, ale będzie wspominany na wykładzie, więc jeżeli ktoś chce sobie utrwalić wiedzę z wykładów, może je przerobić. Samych zadań z tego na egzaminie nie będzie, ale pytania o model pajęczynowy, czy interpretację różnych kategorii z produkcji już tak.

Jeżeli chodzi o podchodzenie do zaliczenia i egzaminu, to macie Państwo następujące możliwości:

- podchodzić razem z piszącymi w pierwszych terminach (z którąkolwiek grupą) - zaliczenie do końca semestru, egzamin najprawdopodobniej w pierwszym tygodniu lutego,
- podchodzić razem z piszącymi w terminach poprawkowych (19.02-04.03.2015 - poprawki raczej będą pod koniec sesji),
- podchodzić razem z piszącymi w przedłużonej sesji (na ogół pod koniec marca),
- podchodzić razem z piszącymi warunek (na ogół pierwszy termin warunkowy jest w maju, a poprawkowy w czerwcu).

Po wyborze terminu proszę o maila z informacją, kiedy Państwo podchodzicie, żebym przygotowała odpowiednią liczbę testów.

 

Ekonomia matematyczna - NS2 EK 2014/2015:

- Wykłady:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/?lang=pl&ao=pracownicy_a-z&staff=19&item=dla_studentow

- Ćwiczenia:
Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red.
Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

Mikroekonomia - NS1 EK 2014/2015:

- Wykłady i ćwiczenia:
https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Kurs/Strona/2630

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1 MSG 2014/2015:

- Wykład: http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/?lang=pl&ao=pracownicy_a-z&staff=18&item=dla_studentow

- Ćwiczenia: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Teoria, przykłady, zadania. Pod red. E. Babuli i L. Czerwonki, Wyd. UG, Gdańsk

 

--------------------------------------------

 

Przedziały przy wystawianiu ocen (lewostronnie domknięte):

0-51% - ndst

51-61% - dst

61-71% - dst+

71-81% - db

81-91% - db+

91-100% - bdb