dr Małgorzata Zielenkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ.

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ. NIEZALICZENIE ĆWICZEŃ W PIERWSZYM TERMINIE NIE PRZYWRACA TERMINU EGZAMINU.

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI NIEZWŁOCZNIE OD USTANIA PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI (wystarczy mailowo).

Usprawiedliwienia "samochód mi się zepsuł" nie będą honorowane. W razie awarii proszę skorzystać z komunikacji publicznej lub taksówki, a przede wszystkim zrobić przegląd techniczny pojazdu przed sesją.

NA WSZYSTKICH PRZEDMIOTACH I TRYBACH TERMINY ZALICZENIA/EGZAMINU SĄ DWA: PODSTAWOWY I POPRAWKOWY. NIEZALICZENIE PRZEDMIOTU W KTÓRYMŚ Z TYCH DWÓCH TERMINÓW SKUTKUJE KONIECZNOŚCIĄ UBIEGANIA SIĘ O DŁUG ECTS.

TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW - SEMESTR ZIMOWY:

Ekonomia matematyczna - SS2 EK 2016/2017:

- zaliczenie:
   PGiSP i IwG - 17.01.2017
   DEiFP - 24.01.2017
- zaliczenie poprawkowe: 01.02.2017, godz. 13:00, aula A
- egzamin: 02.02.2017, godz. 12:00, aula O
- egzamin poprawkowy: 23.02.2017, godz. 11:30, aula O

Ekonomia matematyczna - NS2 EK 2016/2016:

- zaliczenie: 21FwP i ETiL - 22.01.2017
- zaliczenie poprawkowe:  04.02.2017, godz. 10:00, aula O
- egzamin: 04.02.2017, godz. 12:20, aula O
- egzamin poprawkowy: 26.02.2017, godz. 9:00, aula O

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1 2016/2017:

- zaliczenie:
  praca komputerowa: 24.11.2016 i 25.11.2016
  I kolokwium: 01.12.2016 i 02.12.2016
  II kolokwium: 26.01.2017 i 27.01.2017
- egzamin: 02.02.2017, godz. 10:00 i 11:00
- zaliczenie poprawkowe: 21.02.2017, godz. 11:30, aula O
- egzamin poprawkowy: 23.02.2017, godz. 9:45

----------------------------------------------

MATERIAŁY - 2016/2017:

Ekonomia matematyczna - SS2 EK:

- Wykłady: portal studenta -> materiały

- Ćwiczenia: Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red. Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006 i następne wydania.

Ze zbioru zadań obowiązują zadania: 2.9-2.18, (uzupełniająco*: 3,1, 3.6-3.10, 3.16-3.18), 3.22, 3.23, 4.1-4.3 i 4.6-4.13, 4.17, 4.18a, 5.13-5.19, (uzupełniająco*: 5.1-5.5.12), 6.1-6.21, 7.1-7.13, (uzupełniająco*: 8.1, 8.3-8.6, 8.10-8.16,8.19-8.25).

* Ten materiał nie będzie realizowany na ćwiczeniach, ale będzie wspominany na wykładzie, więc jeżeli ktoś chce sobie utrwalić wiedzę z wykładów, może je przerobić. Samych zadań z tego na egzaminie nie będzie, ale pytania o model pajęczynowy, czy interpretację różnych kategorii z produkcji lub warunki równowagi w modelach wzrostu gospodarczego itp. już tak.

INFORMACJE DLA ERAZMUSÓW:

Osoby wyjeżdżające w ramach programów wymiany obowiązuje taki sam materiał jak powyżej. Jeżeli chodzi o podchodzenie do zaliczenia i egzaminu, to macie Państwo następujące możliwości:

- podchodzić razem z piszącymi w pierwszych terminach (z którąkolwiek grupą),
- podchodzić razem z piszącymi w terminach poprawkowych,
- podchodzić razem z piszącymi w przedłużonej sesji (na ogół pod koniec marca),
- podchodzić razem z piszącymi warunek (na ogół pierwszy termin warunkowy jest w maju, a poprawkowy w czerwcu).

Po wyborze terminu proszę o maila z informacją, kiedy Państwo podchodzicie, żebym przygotowała odpowiednią liczbę testów.

 

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu - SS1:

- Ćwiczenia: Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu. Teoria, przykłady, zadania. Pod red. E. Babuli i L. Czerwonki, Wyd. UG, Gdańsk

 --------------------------------------------

Przedziały przy wystawianiu ocen (lewostronnie domknięte):

0-51% - ndst
51-61% - dst
61-71% - dst+
71-81% - db
81-91% - db+
91-100% - bdb

 

całki