dr Małgorzata Zielenkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Informacje dla studentów

NA ZALICZENIACH I EGZAMINACH NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE DOKUMENT ZE ZDJĘCIEM POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ

DO EGZAMINU MOGĄ PODCHODZIĆ WYŁĄCZNIE OSOBY, KTÓRE WCZEŚNIEJ UZYSKAŁY ZALICZENIE Z ĆWICZEŃ

ZGODNIE Z REGULAMINEM UG, WSZELKIE NIEOBECNOŚCI NA ZALICZENIACH LUB EGZAMINACH WYMAGAJĄ PRZEDŁOŻENIA PROWADZĄCEMU ODPOWIEDNIEJ DOKUMENTACJI POWODÓW NIEOBECNOŚCI W TERMINIE DO 3 DNI ROBOCZYCH OD USTANIA PRZYCZYNY NIEOBECNOŚCI
(wystarczy mailowo)

Usprawiedliwienia "samochód mi się zepsuł" nie będą honorowane. W razie awarii proszę skorzystać z komunikacji publicznej lub taksówki, a przede wszystkim zrobić przegląd techniczny pojazdu przed sesją.

 

TERMINY ZALICZEŃ I EGZAMINÓW 2013/2014:


MIKROEKONOMIA, NS1 EK:

SESJA POPRAWKOWA:

Ostatni, ostateczny i nieprzywracalny termin zaliczenia poprawkowego odbędzie się 14.09.2014, godz. 12:00, sala 505. Niezaliczenie lub niestawienie się (niezależnie od przyczyn) skutkuje repetą z przedmiotu.

Egzamin poprawkowy odbędzie się 14.09.2014, godz. 14:00, aula A.

SESJA PODSTAWOWA:

Zaliczenie dla ETiL:
- scenka i eseje: 24.05.2014
- zaliczenie pisemne: 31.05.2014, godz. 11:30, s. 505

Egzamin: 22.06.2014, godz. 12:00, aula A


EKONOMIA MATEMATYCZNA

SS2 EK (dzienne): ERAZMUS

Zaliczenie i egzamin dla osób uczestniczących w programie Erasmus odbędzie się 11 maja 2014:

- zaliczenie: godz. 13:00, s. C104
- egzamin: godz. 14:15, s. C104

Informacje o obowiązującym materiale - kawałek dalej na tej stronie.ZASTOSOWANIE MATEMATYKI W EKONOMII I ZARZĄDZANIU, SS1-MSG:

-


MATERIAŁY - 2013/2014:

Hasła do materiałów są podawane na pierwszych zajęciach i już ich potem nie pamiętam, więc w razie potrzeby proszę pytać kolegów/koleżanki z roku.  :]

 

Ekonomia matematyczna - SS2 2013/2014:

- Wykłady:
https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Kurs/Strona/2336

- Ćwiczenia:
Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red.
Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Obowiązują zadania: 2.9-2.18, 3.1, (uzupełniająco*: 3.6-3.10, 3.16-3.18), 3.22, 3.23, 4.1-4.3 i 4.6-4.13, 4.17, 4.18, 5.13-5.19, (uzupełniająco*: 5.1-5.5.12), 6.1-6.21, 7.1-7.13, 8.1, 8.3-8.6, 8.10-8.16,8.19-8.25.

* Ten materiał nie będzie realizowany na ćwiczeniach, ale będzie wspominany na wykładzie, więc jeżeli ktoś chce sobie utrwalić wiedzę z wykładów, może je przerobić. Samych zadań z tego na egzaminie nie będzie, ale pytania o model pajęczynowy, czy interpretację różnych kategorii z produkcji już tak.

Ekonomia matematyczna - NS2 2013/2014:

- Wykłady:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/?lang=pl&ao=pracownicy_a-z&staff=19&item=dla_studentow

- Ćwiczenia:
Ekonomia matematyczna w zadaniach, pod red.
Teresy Kamińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.

Mikroekonomia - NS1 EK 2013/2014:

- Wykłady i ćwiczenia:
https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Kurs/Strona/2335

Mikroekonomia - SS1 WZ 2013/2014:

- Ćwiczenia: https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Kurs/Strona/2410

Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu:

- Wykład: http://ekonom.ug.edu.pl/web/wydzial/?lang=pl&ao=pracownicy_a-z&staff=18&item=dla_studentow

- Ćwiczenia: https://pe.ug.edu.pl/Kursy/Kurs/Strona/2337

 

-------------------------------------------------

 

Przedziały przy wystawianiu ocen (lewostronnie domknięte):

0-51% - ndst

51-61% - dst

61-71% - dst+

71-81% - db

81-91% - db+

91-100% - bdb

 

NS2 - TiL - wyniki zaliczenia z ekonomii matematycznej z dn. 25.01.2014