dr Małgorzata Zielenkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1260
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
111
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

W przypadku kontaktu mailowego bardzo proszę o podawanie:

- przedmiotu, jakiego dotyczy sprawa,
- trybu studiów (SS1, SS2, NS1, NS2),
- specjalności/grupy/katedry


Konsultacje w semestrze zimowym 2018/2019

I tydzień: poniedziałki, godz. 16:45-18:15 (z wyłączeniem 01.10)
II tydzień: poniedziałki, godz. 15:00-16:30