dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Poprawka zaliczenia (ćwiczenia) z Mikroekonomii, dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 06.09.20, godzina 11.00, poprawka egzaminu (wykład) odbędzie się 13.09.20, godzina 11.00, ceteris paribus. 

Poprawka zaliczenia (ćwiczenia) z Mikroekonomii dla studentów stacjonarnych odbędzie się dnia 10.09.2020., godzina 11.00.

 

Konsultacje odbywają się telefonicznie. Osoby zainteresowane otrzymają numer telefonu drogą mailową. 

Poprawka egzaminu z Mikroekonomii 13.09.2020