dr Sylwia Machowska-Okrój

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1383
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
114
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Egzamin poprawkowy z Ekonomii menedżerskiej dla studentów dziennych oraz egzamin z Podstaw mikro i makroekonomii odbędzie się dnia 18.02. 2020 o godzinie 18.45 w auli O.

Egzamin poprawkowy z Ekonomii menedżerskiej dla studentów zaocznych oraz egzamin z Podstaw finansów i rachunkowości odbędzie się dnia 23.02. 2020 o godzinie 15.15 w auli B.

 

Egzamin z Ekonomii menedżerskiej dla studentów dziennych odbędzie się 28.01.2020 o godzinie  9.45 w auli B. 

Egzamin z Ekonomii menedżerskiej dla studentów niestacjonarnych odbędzie się 01.02.2020 o godzinie  11.30 w auli D. 

Egzamin z Podstaw mikro i makroekonomii (studenci dzienni) odbędzie się 04.02.2020 o godzinie 11.30 w auli D.  

MIKROEKONOMIA WYKŁAD
Ekonomia menedżerska
Podstawy finansów i rachunkowości zarządczej
Mikroekonomia ćwiczenia dla studentów dziennych i niestacjonarnych