dr Adam Mytlewski

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58 523 1125
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
213
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w semestrze letnim 2017/2018

Wtorek 


II-gi -tydzień:  15.30-17.00

I-szy tydzień: 17.00-18.30 w pierwszej połowie semestru

I -szy tydzień 18.30 -20.00 w drugiej połowie semestru