dr Władysława Kiwak

stanowisko:
starszy wykładowca
funkcja:
telefon:
58-523-1238
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
219
WWW:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje: wtorek, 16.45 -18.15 

 Z powodu wyjazdu na konferencję konsultacje 21 X 2014 są odwołane