dr Władysława Kiwak

stanowisko:
starszy wykładowca
funkcja:
telefon:
58-523-1238
tel. sekretariat:
1164
nr pokoju:
219
WWW:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje: środa, 16 VII 2014, godz. 13 .00 -14.00

 

Dla studentów,którzy chcą poprawić ocenę niedostateczną - tego dnia mogą to jeszcze zrobić.