dr hab. Stanisław Miecznikowski, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-1243
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
205
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • Pracę na UG rozpoczął od 1971 roku w Instytucie Ekonomiki i Organizacji Transportu Lądowego w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Transportu Kolejowego
 • od 1976 roku doktor ekonomii
 • od 1990 roku doktor habilitowany w zakresie ekonomii
 • od 1997 roku profesor nadzwyczajny w Katedrze Rynku Transportowego
Publikacje

2012

 1. Konkurencyjność pasażerskich przewozów kolejowych na rynku regionalnym UE. [W:] "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, Ekonomika Transportu Lądowego 2012"  Nr 44, Problemy Funkcjonowania Transportu i Rynku Transportowego. Red. D. Rucińska. ISSN 0208-4821.  Gdańsk 2012
 2. Bariery wejścia na rynek w pasażerskich przewozach kolejowych. "Logistyka" 2012 nr 3. 

2011

 1. "Pierspektiwy razwit’ia potriebitel’skoj logistyki pri perewozkach ryby i morieproduktow iż Skandynawii w Centralnuju i Wostocznuju Jewropu". "Zaliznicznyj Transport Ukrainy" 2011 nr 1, s. 3-6.    Kijów 2011.               

2010

 

 1. Wybrane problemy zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych transportu w Unii Europejskiej Efektywność transportu w teorii i praktyce. Red. M. Michałowska. Katowice 2010, ISBN 978-83-7246-583-2, s. 48-57, 100%

 

2009

 

 1. Transport kolejowy [w] Transport jako składnik produktu turystycznego. Red. M. Turek. Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości. Szkoła Wyższa w Sopocie. Sopot 2009. ISBN 978-83-7531-117-4, s. 89-94. 100%
 2.  Konkurencja cenowa w przewozach pasażerskich w wybranych relacjach i  miastach UE  [w] Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne.  Red. M. Juchniewicz. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn 2009  ISBN 978-83-89-192-79-8, s. 129-134, 100%

 

2008

 

 1. Gebuehrenererhebung fuer die StraBennutzung in Europa. Franzoesische Regelungenzur Loesung von Interoperabilitaetsprobleme."Internationales Verkerhrswessen" offiezieles Organ Deutsche Verkehrswissenschafttliche Gesselschaft DVWG DVWG ISSN 0020-9511 Hamburg 2008 September 2008 nr 9 s.s. 338-334 
 2. Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Niemiec i Polsk. Prace naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych tom VII ISSN 1644-499X Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska Gdańsk 2008 s.s. 71-78
 3.  The challenge to EU from Gazprom by mergers and aquisitions in the gas sectors.[w] Stymulowanie rozwoju społecznogospodarczego pod redakcją P. Kulawczuka i E. Kwelli ISBN 978-83-7531-107-5  Fundacja rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2008 s.s. 100-109
 4. Innowacja czynnikiem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku usług turystycznych Unii Europejskiej. współautor P. Lewandowski [w] Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 10 Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 488 ISSN 1640-6818 Szczecin 2008. s.s. 103-118 

 

2007

 

 1. Gospodarowanie w transporcie kolejowym Unii Europejskiej redakcja naukowa  Wydawnictwo Uniwersytrtu Gdańskiego ISBN 978-83-7326- 435 -9 Gdańsk 2007
 2. Transportkorridore: GroBe Bedeutung fuer Hafenhinterlandbedienung."Internationales Verkehrswessen" offizielles Organ Deutsche Verkehrswissenschaftliche Gesellschaft DVWG ISSN 0020-9511  Hamburg 2007  Mai 2007 nr 5 s.s. 2003-209

 

        

 

 

 


 

Zainteresowania
 • konkurencja na rynku transportowym UE
 • gospodarowanie w transporcie kolejowym
Inne