dr Waldemar Polak

stanowisko:
st. wykładowca
funkcja:
telefon:
058-523-1334
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
309
WWW:
Inne funkcje:
Studia stacjonarne i niestacjonarne

Konsultacje w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej 2018/19:

wtorek 18.30-20.00