dr Piotr Kuropatwiński

stanowisko:
st. wykładowca
funkcja:
telefon:
058-523-1179
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
312
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • Od 2007 - starszy wykładowca, stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Analiza porównawcza projektów reform nakazowo-rozdzielczego systemu gospodarowania")
 • 1990-2006 - adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego UG
 • 1981-1989 starszy asystent w Instytucie Ekonomii Politycznej Wydziału Ekonomiki Transportu UG
 • 1975-1981 handlowiec i rzeczoznawca PHZ Navimor
 • 1973-1975 asystent w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Wydziału Ekonomiki Transportu UG
Publikacje
Zainteresowania
 • Transformacja gospodarki w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej
 • Strategia zrównoważonego rozwoju komunikacji miejskiej
 • Strategia rozwoju przedsiębiorczego społeczeństwa obywatelskiego
Inne
 • 1997 Staż w Institute of Russian and East European Studies University of Glasgow
 • 1991 Stypendium German Marshall Fund of the United States
 • 1990 Szkolenie "Train the Trainers" Gdańskiej Akademii Bankowej w ramach Know-How Fund w Sheffield i Londynie, współautor Strategii Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (wraz z H.Ćwiklińskim, G. Pawłowskim i J. Kempą), redaktor naukowy Założeń Strategicznych Rozwoju Turystyki Rowerowej w Województwie Pomorskim
 • Psychologia relacji międzyludzkich, żeglarstwo morskie, turystyka kwalifikowana w wielu formach (kajakowa, narciarska, rowerowa)
 • członek komitetu sterującego Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno-Promocyjnego,
 • uczestnik 14 światowych konferencji planowania rowerowego Velo-City, 
 • od 2011 roku Wiceprezydent Europejskiej Federacji Cyklistów (www.ecf.com)
 • medal Komisji Edukacji Narodowej