mgr Renata Leśniak

Opublikowano 18 maja 2018 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 17 maja 2018 r.

Tytuł rozprawy: Motywowanie pracowników sektora bankowego w świetle przynależności pokoleniowej

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider

Promotor pomocniczy: dr Magdalena Markiewicz

Recenzenci:

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony:

Streszczenie:

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej:

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: