mgr Rafał Szyc

Opublikowano 23 października 2016 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 20 października 2016 r.

Tytuł rozprawy: Transport samochodowy w świetle współczesnych wyzwań społeczno-gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem regionu kościersko-kartuskiego

Dziedzina: nauki ekonomiczne
Dyscyplina: ekonomia
Obszar wiedzy: nauki społeczne

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci: 

Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 

Streszczenie: 

Recenzje:

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: