dr hab. Ewa Wycinka

Opublikowano 05 maja 2020 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 25 kwietnia 2019 r.

Autoreferat: wersja polska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Ewelina Sokołowska - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Marek Gruszczyński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (recenzent)
  • prof. dr hab. Józef Pociecha - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (recenzent)
  • prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Agnieszka Majewska - Uniwersytet Szczeciński (członek komisji)
  • dr hab. Jerzy Gwizdała - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 25 kwietnia 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Zarządzania UG: 27 czerwca 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 15 października 2019 r.

Uchwała Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 30 kwietnia 2020 r.