dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska

Opublikowano 24 maja 2019 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 15 kwietnia 2019 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Witold Jurek - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Stanisław Umiński - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • dr hab. Michał Krawczyk - Uniwersytet Warszawski (recenzent)
  • dr hab. Piotr Zielonka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (recenzent)
  • dr hab. Beata Majecka - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Paweł Kuśmierczyk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (członek komisji)
  • dr hab. Krzysztof Dobrowolski - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego
:

Wszczęcie postępowania: 17 kwietnia 2019 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 23 maja 2019 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 11 czerwca 2019 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 18 czerwca 2020 r.