dr hab. Leszek Czerwonka

Opublikowano 01 kwietnia 2015 roku

Wniosek do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów: 19 lutego 2015 r.

Autoreferat: wersja polska, wersja angielska

Komisja habilitacyjna:

  • prof. dr hab. Krzysztof Jajuga - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (przewodniczący komisji)
  • dr hab. Marek Szczepaniec - Uniwersytet Gdański (sekretarz komisji)
  • prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (recenzent)
  • prof. dr hab. Piotr Dominiak - Politechnika Gdańska (recenzent)
  • prof. dr hab. Krzysztof Szałucki - Uniwersytet Gdański (recenzent)
  • dr hab. Piotr Zielonka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (członek komisji)
  • dr hab. Krzysztof Dobrowolski - Uniwersytet Gdański (członek komisji)Harmonogram postępowania habilitacyjnego:

Wszczęcie postępowania: 23 lutego 2015 r.

Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania przez Radę Wydziału Ekonomicznego UG: 19 marca 2015 r.

Powołanie Komisji habilitacyjnej: 21 kwietnia 2015 r., 9 czerwca 2015 r.

Uchwała Rady Wydziału w sprawie nadania/odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego: 17 grudnia 2015 r.