Aleksandra Koźlak, Associate Professor

position:
duties:
phone:
58-523-1281
secretary's office phone:
1190
room:
201a
WWW:
Other duties:
Information for students
Ekonomika transportu
Usługi TSL
Seminarium magisterskie
Badania ekonomiczne transportu
Podstawy wiedzy o innowacjach
Innowacje w turystyce