Małgorzata Balicka, MSc.

position:
duties:
phone:
58-523-13-87
secretary's office phone:
1387
room:
105
WWW:
Other duties:
Information for students

Sprawy socjalne studentów
- stypendia (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
  kierunki: Biznes i technologia ekologiczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze

- domy studenckie

 

Obsługa studentów (2016/2017):

I NS1 Ekonomia