Małgorzata Balicka, MSc.

position:
duties:
phone:
58-523-11-17
secretary's office phone:
1387
room:
105
WWW:
Other duties:
Information for students

Sprawy socjalne studentów
- stypendia (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
  kierunki: Biznes i technologia ekologiczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze

- domy studenckie

 

Obsługa studentów:

II, III NS1 Ekonomia