Sylwia Machowska-Okrój, PhD

position:
duties:
phone:
058-523-1383
secretary's office phone:
1164
room:
114
WWW:
Other duties:
Career
  • 2009 - PhD degree (thesis: "Culture aspects of human resources management in international company in Poland"
  • 2001- asistant in the Department Microekonomics
  • 1999-2001- asistant in Gdańsk School of Banking
  • In 1999- graduated Economic University in Poznań.
Publications
Research interests
  • Human Resource Management
  • Cultural diversity
  • Labour market
Other
  • 2008 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Efektywność gospodarki opartej na wiedzy"
  • 2004 - Nagroda Rektora Zespołowa Stopnia Pierwszego za osiągnięcia naukowe za monografię: "Nieefektywność rynku. Teoria i praktyka"