Marcin Wołek, Associate Professor

position:
duties:
phone:
605215685
secretary's office phone:
1345
room:
216
WWW:
Other duties:

deputy chairman of Gdynia City Council 

 

project manager of TROLLEY 2.0 on behalf of the UG

 

 

Information for students
Passenger transport
Introduction to transport economics
wyniki egzaminu Strategie rozwoju JST z dnia 29.01.2019
oceny z zaliczenia i egzaminu SRJST
WYNIKI EGZAMINU SRJST, ST. NIESTACJONARNE
wyniki zaliczenia z przedmiotu
trolleybus transport e-book
Analiza rynku transportowego wyniki test
Marketing - studia niestacjonarne
Transport kolejowy
Analiza rynków transportowych