Grzegorz Pawłowski, PhD

position:
duties:
phone:
058-523-1179
secretary's office phone:
1420
room:
312
WWW:
Other duties:
Information for students

 

 

 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
PODSTAWY POLITYKI GOSPODARCZEJ I SPOŁECZNEJ
Przedsiębiorczość dla każdego – nie ma genu lidera
INNE
ANALIZA OTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA (FIRMY)
Działalność przedsiębiorstwa we współczesnym otoczeniu
DECYZJE INWESTYCYJNE
SEMINARIA
ECONOMIC POLICY
ANALIZA STRATEGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWA NS1
GAMIFIKACJA - POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA
ZAOCZNE - POLITYKA GOSPODARCZA