Tomasz Brodzicki, Habilitated doctor

position:
duties:
phone:
058-523-1244
secretary's office phone:
1370
room:
212
WWW:
Other duties:

Assistant Professor

Information for students
PDW - Aspects of economic growth and economic development (summer term 2017-2018)
International Economics (PDW winter term 2016/2017 with S. Uminski)
Economics of Transition - MES HS BREMEN
Ekonomia międzynarodowa - 2 SMSU EK
Organizacja przemysłowa i innowacyjne przedsiębiorstwo - 6 edycja (2017/2018)
Fundamentals of European Integration - 2 yr IB
Przedsiębiortstwo a rynek - 2 r SSL IwG Ek (semestr letni 2017-2018)