PhD thesis defense

Posted on 2019-05-23

Dziekan i Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 28.05.2019 r. o godz. 11.00 w sali nr C6 w budynku Wydziału, ul. Armii Krajowej 119/121 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia
 

mgr.  Adewale Otukoyi

 
na temat: "The role of entrepreneurship in the economic development of Nigeria"

 
Promotor:

 • dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG
  Uniwersytet Gdański


Promotor pomocniczy:

 • dr Tomasz Bieliński
  Uniwersytet Gdański


Recenzenci:

 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz
  Uniwersytet Warszawski

 • dr hab. Krzysztof Wach, prof. UEK
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Z  pracą  doktorską  można  zapoznać  się  w  Bibliotece  Ekonomicznej  Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie ul. Armii Krajowej 110. Recenzje i streszczenie znajduje się na stronie http://ekonom.ug.edu.pl → potencjał naukowy → postępowania naukowe → przewody doktorskie