Training on SciVal tool

Posted on 2018-12-14Zapraszamy wspólnie z firmą Elsevier Polska na bezpłatne szkolenie pt.”SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań”.

Data szkolenia: 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek), godzina: 11.00-12.30.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 53), sala konferencyjna (parter).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kryszczuk, trener w firmie Elsevier. Po szkoleniu będzie możliwość otrzymania certyfikatu oraz zadania pytań.

SciVal służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, identyfikować możliwości współpracy oraz analizę trendów w badaniach, może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Program spotkania obejmuje:

  • Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal - omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.
  • Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview).
  • Prezentacja doskonałości badawczej - szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking).
  • Znajdywanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration).
  • Zrozumienie obszarów badawczych - szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).
  • Zarządzanie wynikami grup badawczych - definiowanie grupy badawczej, analiza wyników (Researcher Groups).
  • Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów.
  • Podsumowanie szkolenia i przedstawienie następnych kroków.