Contest final

Posted on 2018-12-11

Laureatami konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniających się prac doktorskich w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego zostali:

 

L.p.

Imię i nazwisko Wydział Tytuł pracy
1. Dr Katarzyna Koleśnik Wydział Zarządzania Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata.
2. Dr Ilona Poćwierz - Marciniak Wydział Nauk Społecznych Wpływ muzykoterapii na wybrane aspekty funkcjonowania psychologicznego u osób po udarze mózgu.
3. Dr Jaroslaw Jendza Wydział Nauk Społecznych Kultury akademickie Uniwersytetu w świetle narracji pracowników naukowych.
4. Dr Bianca Sadowska Wydział Historyczny   

Między nauką a polityką. Działalność naukowa i społeczno-polityczna Aleksandra Fiodorowicza Hilferdinga.
5. Dr Michał Prykaszczyk Wydział Historyczny Generał Tomasz hrabia Łubieński (1784-1870). Żołnierz i przedsiębiorca
6. Dr Jacek Wałdoch Wydział Prawa
i Administracji
Zarząd komisaryczny w samorządzie terytorialnym II Rzeczypospolitej (1918-1939). Studium historyczno-prawne.
7. Dr Agnieszka Szmelter - Jarosz Wydział Ekonomiczny Determinanty kształtowania strategii logistycznych w światowym przemyśle motoryzacyjnym.
8. Dr Magdalena Jażdżewska - Gutta Wydział Ekonomiczny Znaczenie bezpieczeństwa dla funkcjonowania międzynarodowych łańcuchów dostaw.
9. Dr Joanna Adamska - Mieruszewska Wydział Ekonomiczny Ryzyko długowieczności i jego znaczenie dla stabilności systemów emerytalnych w państwach Unii Europejskiej.