Modelling of Logistics Processes and Systems

Posted on 2018-12-13

 

 

 

W dniach 6 – 7 grudnia 2018 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się XIX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowana przez Katedrę Logistyki UG. To doroczne naukowe spotkanie przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyki gospodarczej zostało objęte patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu GdańskiegoMinistra InfrastrukturyMarszałka Województwa Pomorskiego oraz Prezydentów GdańskaGdyni i Sopotu, a także Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Klastra Luxtorpeda 2.0. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały natomiast czasopisma: Kurier KolejowyRaport KolejowyLogistics managerLogistyka oraz portal Na kolei

 

Podczas uroczystej inauguracji, po przywitaniu gości przez prof. dra hab. Mirosława Chaberka - Kierownika Katedry Logistyki UG, głos zabrała dr hab. Monika Bąk, prof. nadzwyczajny - Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG, oficjalnie otwierając konferencję. Następnie odczytany został list Andrzeja Bittela – Wiceministra Infrastruktury. Tytuł głównego panelu przeprowadzonego pierwszego dnia, nawiązując do roku jubileuszowego, brzmiał: Logistyka w stuleciu niepodległości. W pierwszych dwóch wystąpieniach dr hab. Henryk Woźniak prof. UG oraz dr Mariusz Kardas (AMW w Gdyni) dokonali retrospektywnego spojrzenia na funkcje i zadania logistyki w rozwoju społeczno-gospodarczym w stuletnim okresie odbudowy kraju. Podkreślono znaczenie budowy portu w Gdyni i magistrali węglowej jako podstawowego kanału logistycznego odrodzonego państwa i zbudowanie w ten sposób autostrady morskiej, niezależnie od portu gdańskiego, gospodarczego okna na świat. Uczestnicy tej części konferencji, upatrując pewnych analogii pomiędzy okresem odbudowy i scaleniem linii kolejowych na odzyskiwanych terenach pozaborowych, przypomnieli inne istotne inwestycje transportowo - logistyczne w kraju tamtego okresu, takie jak Centralna Magistrala Kolejowa, linia LHS czy terminal przeładunkowy w Sławkowie. Na tym tle Krzysztof Mamiński - Prezes Zarządu PKP SA, przedstawił zasadnicze założenia realizowanej strategii Grupy PKP, zaś reprezentanci władz spółek Grupy PKP przedstawili zgromadzonym aktualne plany strategiczne i zakładane kierunki rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

 

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy konferencji wysłuchali koncertu Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego przy akompaniamencie dra Pawła Zagańczyka, w ramach którego wykonano kilka utworów z okresu dwudziestolecia międzywojennego, przenosząc audytorium w klimat tamtej epoki.

 

Drugiego dnia konferencji odbyły się dwie sesje referatowe oraz sesja plakatowa, w ramach zaprezentowali swoje najnowsze dokonania przedstawicieli ponad dwudziestu ośrodków akademickich oraz przedsiębiorstw. Świat nauki reprezentowały między innymi: Uniwersytety Ekonomiczne w Katowicachw Krakowiew Poznaniu i we WrocławiuUniwersytet GdańskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuUniwersytet OpolskiUniwersytet SzczecińskiUniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieUniwersytet Morski w GdyniAkademię Morska w SzczecinieAkademię Sztuki Wojennej w WarszawiePolitechnikę ŁódzkąPolitechnikę Śląską w KatowicachZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w SzczecinieSzkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższe Szkoły Bankowe w Poznaniuw Toruniu i we Wrocławiu. Ponadto wystąpili przedstawiciele przedsiębiorstw Foks Consulting Sp. z o.o. S.K.A.STERLOG Polska Sp. z o.oPracowici Sp. z o.o.Fundacji ProKolej oraz Klastra Luxtorpeda 2.

 

Na zakończenie konferencji dr Leszek Reszka – Sekretarz naukowy konferencji przeprowadził wraz ze studentami Naukowego Koła Logistyki losowanie upominków ufundowanych przez sponsorów konferencji.

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie i zapraszamy wszystkich na kolejną, jubileuszową, dwudziestą konferencję, którą planujemy zorganizować na początku grudnia 2019 roku. 

 

Szczegółowa agenda XIX Konferencji naukowej Modelowanie procesów i systemów logistycznych