Recommendation of the Examination Board

Posted on 2018-07-11

W wyniku ogłoszenia przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego UG konkursu na stanowisko asystenta w Zakładzie Gospodarki Elektronicznej Instytutu Transportu i Handlu Morskiego,  Komisja Konkursowa - po dokonaniu oceny zgłoszonej kandydatury, udzieliła pozytywnej rekomendacji Panu mgr. Michałowi Żyndzie.