Studia

 

Na Wydziale Ekonomicznym studiuje łącznie ponad 3400 studentów:

 

2720 - studentów studiów stacjonarnych.
500 - studentów studiów niestacjonarnych,
100   - studentów na 12 rodzajach studiów podyplomowych.
100   - doktorantów na studiach doktoranckich z ekonomii.

 

 

 

Osoby pragnące zdobyć wyższe wykształcenie, mają możliwość uzyskania szerokiej i gruntownej wiedzy na studiach I stopnia (uzyskując tytuł licencjata) lub II stopnia (uzyskując tytuł magistra) w ramach dwóch kierunków: Ekonomii oraz Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Ponadto, w ramach współpracy z Wydziałem Chemii oferowane są studia na kierunkach Biznes chemiczny oraz Biznes i technologia ekologiczna.
 
W ofercie Wydziału Ekonomicznego znajdują się również studia doktoranckie w języku polskim i angielskim oraz studia podyplomowe.
 
Ofertę Wydziału uzupełniają studia prowadzone wyłącznie w języku angielskim na specjalności International business na kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze. Są to studia prowadzone na poziomie I i II stopnia w trybie stacjonarnym.

Studenci Wydziału Ekonomicznego aktywnie uczestniczą w wymianie zagranicznej studentów w ramach programu ERASMUS+, mogą studiować za granicą w ramach wyjazdów do krajów poza Unią Europejską oraz biorą udział w wymianie krajowej w ramach programu MOST