Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych


Od 1 lipca 2019 r. w Uniwersytecie Gdańskim uruchomiono Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów, które przejęło wszystkie sprawy związane z obsługą stypendiów (wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego).

Od roku akademickiego 2019/2020 przyznawaniem stypendiów Rektora, stypendiów socjalnych, stypendiów dla osób niepełnosprawnych i zapomóg zajmuje się Centrum Obsługi Stypendialnej Studentów i Doktorantów


Więcej informacji: https://ug.edu.pl/studenci/stypendia_dla_studentow_i_doktorantow_szkol_doktorskich