Lista pracowników

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia 3 letnie, Sprawy socjalne
stanowisko: specjalista d/s administracji, pok: 105, telefon: 58-523-11-17, e-mail: m.balicka@ug.edu.pl

Sprawy socjalne studentów
- stypendia (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
  kierunki: Biznes i technologia ekologiczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze

- domy studenckie

 

Obsługa studentów:

I, II, III NS1 Ekonomia

 

 

 

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia, Studia niestacjonarne III stopnia
stanowisko: specjalista d/s administracji, pok: 131, telefon: 58-523-12-48, e-mail: ekomd@ug.edu.pl

Obsługa studentów (2017/2018):


I NS2-4 (ek) : ETiL  i  ARI SSD 3st (ek)
II NS2-4 (ek):  ETiL i AR


II NSD 3st (ek)


III NSD 3st (ek)

DziekanatStudia niestacjonarne II stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia, Studia niestacjonarne III stopnia
stanowisko: specjalista d/s administracji, pok: 132, telefon: 58-523-13-86, e-mail: m.kaldunska@ug.edu.pl

Obsługa studentów (2018/2019):

      I NS1  MSG
      I NS2-4  MSG: HZ + MEM


     II   NS2-4 Ekonomia : FwP
     II   NS2-4 MSG : HZ    


     II  NS2-3 MSG : HZ

 
 

DziekanatStudia niestacjonarne II stopnia 3 letnie, Studia niestacjonarne III stopnia w języku angielskim, Praktyki studenckie, Studia niestacjonarne I stopnia wieczorowe, Sprawy socjalne
stanowisko: samodzielny referent, pok: 105, telefon: 58-523-11-17, e-mail: e.krukurka@ug.edu.pl

Sprawy finansowe studentów: IB, II, III NS1 MSG (opłaty związane ze studiami, umowy o warunkach  odpłatności za  studia)
Praktyki studenckie (nieobowiązkowe)

Sprawy socjalne studentów
stypendia (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
kierunek: Ekonomia


Obsługa studentów (2017/2018):


II, III NS1 MSG

 

 

II, III NS3-en
I SP-en

 

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia
stanowisko: samodzielny referent, pok: 131, telefon: 058-523-1248, e-mail: a.niemierko@ug.edu.pl

Obsługa grup w roku akademickim 2018/2019:

I Ekonomia NS2-4 - FwP + ETiL

II MSG NS1 MEM