Lista pracowników

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia 3 letnie, Sprawy socjalne
stanowisko: Starszy specjalista administracyjny, pok: 132, telefon: 58 523-13-86, e-mail: m.balicka@ug.edu.pl

Obsługa studentów:

  • 1 NS2-4 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • 2 NS2-4 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
  • 2 NS2-4 Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology

 

Sprawy socjalne:

  • studenci -  stypendia zewnętrzne, nagroda Rektora
  • doktoranci - nagroda Rektora

 

Postępowania naukowe:

  • przewody doktorskie

 

DziekanatStudia niestacjonarne II stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia 3 letnie, Sprawy socjalne
stanowisko: Starszy specjalista administracyjny, pok: 131, telefon: 58-523-12-48, e-mail: m.kaldunska@ug.edu.pl

Obsługa studentów (2022/2023):

I   NS1 EK

II  NS1 EK

III NS1 EK


Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii, finansów i zarządzania
Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii 

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia, Studia Podyplomowe Przygotowujące do Doktoratu z Ekonomii w języku angielskim, Praktyki studenckie, Sprawy socjalne, Sprawy finansowe studentów: IB
stanowisko: Starszy specjalista administracyjny, pok: 132, telefon: 58-523-11-17, e-mail: e.krukurka@ug.edu.pl

Sprawy finansowe studentów: IB i L&M (opłaty związane ze studiami, umowy o warunkach  odpłatności za  studia)


Praktyki studenckie (nieobowiązkowe)


Sprawy socjalne:

Niestacjonarne Studia Doktoranckie z ekonomii - stypendium dla najlepszych doktorantów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga


Obsługa studentów (2022/2023):

1  NS1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze

2  NS1 Międzynarodowe stosunki gospodarcze

 

Studia Podyplomowe Przygotowujące do Doktoratu z Ekonomii w języku angielskim


Postępowania naukowe: przewody doktorskie

 
 

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia
stanowisko: Starszy specjalista administracyjny, pok: 131, telefon: 58-523-12 48, e-mail: a.niemierko@ug.edu.pl

Obsługa grup w roku akademickim 2022/2023:

I Ekonomia NS2

II Ekonomia NS2

III Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze NS1

 

Międzywydziałowe Stacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii, finansów i zarządzania
Niestacjonarne Studia Doktoranckie z Ekonomii