Lista pracowników

DziekanatStudia niestacjonarne I stopnia, Studia niestacjonarne II stopnia 3 letnie, Sprawy socjalne
stanowisko: specjalista d/s administracji, pok: 105, telefon: 58-523-13-87, e-mail: m.balicka@ug.edu.pl

Sprawy socjalne studentów
- stypendia (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
  kierunki: Biznes i technologia ekologiczna, Międzynarodowe stosunki gospodarcze

- domy studenckie

 

Obsługa studentów (2016/2017):

I NS1 Ekonomia

 

 

 

DziekanatStudia niestacjonarne II stopnia 3 letnie, Studia niestacjonarne III stopnia w języku angielskim, Praktyki studenckie, Studia niestacjonarne I stopnia wieczorowe, Sprawy socjalne
stanowisko: samodzielny referent, pok: 105, telefon: 58-523-11-17, e-mail: e.krukurka@ug.edu.pl

Sprawy finansowe studentów: IB, II, III NS1 MSG (opłaty związane ze studiami, umowy o warunkach  odpłatności za  studia)
Praktyki studenckie (nieobowiązkowe)

Sprawy socjalne studentów
stypendia (studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)
kierunek: Ekonomia


Obsługa studentów (2017/2018):


II, III NS1 MSG

 

 

II, III NS3-en
I SP-en