Oferta tematyczna tutoringu na Wydziale Ekonomicznym UG (rok akademicki 2021/2022, semestr letni)

 Oferta tematyczna tutoringu na Wydziale Ekonomicznym UG
(rok akademicki 2021/2022, semestr letni)

Przedstawione opisy zajęć są ogólnym zarysem, propozycją, która może ulec modyfikacjom w trakcie trwania cyklu pod wpływem rozwoju zainteresowań i możliwości studenta

 

 

dr Elżbieta Adamowicz

Język tutorialu: polski
Rola transportu w rozwoju turystyki
W ramach cyklu spotkań będziemy badać rolę transportu w rozwoju turystyki. Z jednej strony, interesować nas będzie wskazanie na transport jako czynnik rozwoju turystyki w kontekście poprawy dostępności transportowej, natomiast z drugiej strony wskazanie na rolę transportu w budowaniu atrakcyjności turystycznej regionu poprzez kreowanie produktu turystycznego. Istnieje możliwość oceny atrakcyjności turystycznej wybranego regionu według poznanej w ramach tutoringu metodologii. W zależności od zainteresowań poruszane tematy mogą oscylować wokół różnych gałęzi transportu, a także różnych regionów.  Zakres tematyczny może ulec modyfikacjom w trakcie trwania cyklu spotkań, pod wpływem rozwoju zainteresowań studenta. W ramach tutorialu możliwe są wizyty studyjne w regionalnych organizacjach turystycznych.

dr Elżbieta Adamowicz

Język tutorialu: polski
Finansowanie społecznościowe jako forma pozyskiwania kapitału
Finansowanie społecznościowe (ang. crowdfunding) jest postrzegane jako alternatywne źródło pozyskiwania środków finansowych na realizację przedsięwzięć o charakterze gospodarczym i społecznym. Ta innowacyjna forma finansowania jest skierowana nie tylko do przedsiębiorstw, ale również do osób prywatnych, instytucji kultury i sportu, czy też wynalazców, którzy mają pomysły na  ciekawe projekty, ale nie mają środków finansowych na ich realizację. W ramach cyklu spotkań będziemy badać możliwości wynikające z rozwoju finansowania społecznościowego. Przedmiotem badań będą zarówno kierunki,  uwarunkowania, jak i zagrożenia wynikające z rozwoju finansowania społecznościowego. Analizować będziemy również platformy crowdfundingowe, które pośredniczą w zbiórce środków finansowych na określone inicjatywy. Zakres tematyczny może ulec modyfikacjom w trakcie trwania cyklu spotkań pod wpływem rozwoju zainteresowań studenta.

dr Olga Dębicka

Język tutorialu: polski
Jak zbudować model biznesowy i zarabiać w Internecie
Obserwując sytuację związaną z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2, można wyciągnąć kilka interesujących wniosków dotyczących zarówno wykorzystania Internetu w działalności biznesowej jaki i samych zakupów internetowych. Ryzyko zarażenia i liczne obostrzenia sprawiają, że przenieśliśmy część swojego życia i biznesu do Internetu. Zdalnie pracujemy, rozmawiamy za pomocą czatów, spotykamy się na wideokonferencjach, załatwiamy sprawy urzędowe online i robimy zakupy internetowe.

Proponuję cykl spotkań, na których przyjrzymy się możliwości wykorzystania Internetu w prowadzeniu działalności w Internecie, w tym w handlu elektronicznym. Porozmawiamy o tym jak ją rozpocząć lub rozwinąć i jak na niej zarabiać. Jak budować propozycje wartości dla klienta, jak się z nim komunikować i dostarczać wiedzę na temat produktów lub usług, które oferujemy. Poznamy i pogłębimy wiedzę o tym, jak monetyzować obecność w sieci, czyli na czym tak naprawdę możemy zarabiać. Jak działa to w odniesieniu do sprzedaży produktów a na czym zarabiają autorzy blogów.  Przyjrzymy się bliżej czy viral, influencer i content marketing są odpowiedzią na problemy związane z budowaniem relacji z klientem w Internecie. I jak możemy wykorzystać 6 zasad wpływu Cialdiniego w handlu elektronicznym.

Cykl spotkań jest propozycją zarówno dla tych, którzy nigdy z prowadzeniem biznesu w Internecie się nie zetknęli jak i dla tych, którzy chcą swoją wiedzę usystematyzować i pogłębić. Tematykę spotkań dostosujemy do Twoich zainteresowań. Serdecznie zapraszam

dr Tomasz Gutowski

Język tutorialu: polski
SZTUKA prowadzenia biznesu. Jak stać się osobą przedsiębiorczą
Prowadzenie biznesu we współczesnym świecie nie jest łatwe. Często jest to duże wyzwanie zarówno dla właścicieli przedsiębiorstwa, jak i nim zarządzających. Czy więc w ogóle warto tworzyć i prowadzić własny biznes? Jakie cechy trzeba posiadać, aby efektywnie radzić sobie na wymagającym rynku? W jaki sposób realizować cele w nieprzewidywalnym otoczeniu przedsiębiorstwa? Jakie stosować narzędzia, aby ten biznes sprawnie funkcjonował? A może lepiej nie iść w tę stronę ....? Jeśli ciekawość jest jedną z tych cech, które są ważne w Twoim życiu i jeśli chcesz tę ciekawość zaspokoić – ten tutorial jest dla Ciebie. Przyjdź. Dowiesz się czegoś o SZTUCE :-). Serdecznie zapraszam!

dr Dorota Książkiewicz

Język tutorialu: polski, angielski
Technologie zmieniające świat w XXI wieku
W ramach tutoringu proponuję przyjrzenie się zastosowaniom wybranych wspólnie technologii w procesach biznesowych. Możemy wybrać i analizować ciekawe zastosowania rozwiązań dotyczących np.  cyfryzacji procesów, Internetu rzeczy, analizy BIG DATA, technologii 5G, automatyzacji i robotyzacji czy zastosowania sztucznej inteligencji i uczenia się maszyn w wybranych procesach. Zapraszam do badania, w jaki sposób sztuczna inteligencja i technologie cyfrowe wykorzystywane są we współczesnej gospodarce oraz czy i na ile ich rozwój może być szansą lub zagrożeniem dla człowieka. Możemy także zbadać zastosowanie tych technologii w sprzedaży – wówczas przyjrzymy się zastosowaniu technologii cyfrowych w procesie wpływania na zachowania i decyzje konsumenckie. Ciekawym obszarem jest także bezpieczeństwo cyfrowe i energetyczne, będące coraz większym wyzwaniem zarówno dla państw, jak i przedsiębiorstw w XXI w. Możemy także zająć się wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu na świecie oraz skutkami tych zmian. Tematyka spotkań będzie wynikiem Twoich zainteresowań i może dotyczyć wpływu wybranych przez Ciebie technologii na różnorodne sfery życia społecznego i gospodarczego. Zapraszam do rozmowy o współczesnym świecie i zmianach, które w nim zachodzą.

dr Sylwia Machowska - Okrój

Język tutorialu: polski
Działania w kierunku rozwoju przedsiębiorstwa
Jakość życia i dobrobyt społeczny.

W ramach tutoringu proponuję tematykę związaną z Mikroekonomią, Makroekonomią, Ekonomią menedżerską, Zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz Finansami przedsiębiorstwa. Zagadnienia obejmują ekonomię teoretyczną a także tematy związane z praktycznym jej wykorzystaniem w przedsiębiorstwie i gospodarce. Prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji w tym zakresie wymaga znajomości podstawowych kategorii ekonomicznych takich jak popyt, podaż, rynek, koszty, optymalizacja wyniku ekonomicznego. Nie mniej ważna jest umiejętność kierowania ludźmi. Znajomość teoretycznych podstaw Ekonomii i Zarządzania pozwala zrozumieć zagadnienia praktyczne, z jakimi zmagają się przedsiębiorcy. Na spotkaniach student poznaje metody i narzędzia pozwalające na podejmowanie w ramach przedsiębiorstwa decyzji optymalnych. Student uczy się także zasad postepowania w zakresie motywowania, komunikacji z pracownikami oraz dobierania i rozwijania zasobów kadrowych. W ramach tutoringu możliwe jest również podejmowanie tematów niewymienionych a mieszczących się w ramach wiedzy tutora. Praca w ramach tutoringu jest przyjemna, bez presji, bez egzaminu, daje sporo satysfakcji i możliwości indywidualnego rozwoju zgodnego z zainteresowaniami studenta.

dr Renata Orłowska

Język tutorialu: polski, angielski
Gdzie i jak rozwijać biznes?
- kraje rozwijające się partnerem biznesowym. Możliwości dla generacji Z.

Gospodarka światowa przeżywa historyczną zmianę przesunięcia sił ekonomicznych z tradycyjnych uprzemysłowionych krajów Bogatej Północy do krajów rozwijających się tzw. Południa, których populacja dziś obejmuje już blisko 80% wszystkich ludzi na świecie a łączne PKB, przewyższa PKB krajów rozwiniętych. Międzynarodowe organizacje informują, że wiodącymi firmami jutra będą te, które przewidują te trendy i dostosowują swoje przedsięwzięcia biznesowe do zmian geopolitycznych.
Proponowany tutorial jest okazją do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami dla biznesu zarówno tego małego, lokalnego, jak i dużego a także międzynarodowego.
Studencie, jeśli myślisz o swojej przyszłości wyprzedź trendy i przygotuj się do nowych wyzwań. Szczegółowa tematyka tutoriali zależeć będzie od Twoich zainteresowań.

dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG

Język tutorialu: polski
Transport intermodalny zrównoważonym kierunkiem rozwoju sektora transportowego
Idea zrównoważonego rozwoju jest wizją postępu łączącego rozwój gospodarczy,  ochronę środowiska i sprawiedliwość społeczną. W efekcie podnosi się jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń oraz rośnie dobrobyt społeczny. Realizacji celów zrównoważonego rozwoju powinny służyć zarówno polityka,  jak i praktyka wdrażana na wszystkich poziomach organizacji ludzkiej działalności. Transport odgrywa ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym. Dlatego też kierunki jego rozwoju są bardzo istotnym aspektem współczesnego życia gospodarczego. Sektor transportu uznawany jest za jeden z pięciu, obok energetyki, rolnictwa, najbardziej uciążliwych środowiskowo sektorów. Stąd niezmiernie istotnym jest poszukiwanie proekologicznych form transportu, zmiana struktury gałęziowej przewozów oraz innowacje w kierunku poprawy relacji środowiskowych.
Transport intermodalny to jeden z kierunków ekologicznego rozwoju sektora. Choć stanowi priorytet Komisji Europejskiej, która kładzie szczególny  nacisk na zrównoważone rozwiązania w rozwoju gospodarczym krajów członkowskich, w Polsce jest niewystarczający do potrzeb i możliwości. Jednym z warunków rozwoju przewozów intermodalnych jest lepszy dostęp do intermodalnej sieci logistycznej oferującej odpowiednią infrastrukturę liniową i punktową. Innym istotnym warunkiem jest właściwa organizacja oraz zapewnienie bezpieczeństwa przewozów intermodalnych.
Zapraszam na tutorial, gdzie zastanowimy się jak należy promować ten kierunek rozwoju transportu. Poszukamy odpowiedzi na pytanie jak skutecznie wdrażać założenia krajowej polityki transportowej, planować i  koordynować  działania w tym zakresie na różnych szczeblach. Przedyskutujemy źródła finansowania, a także kryteria mądrego inwestowania w badania i skutecznego wykorzystywania ich wyników.  Jeśli taka tematyka Cię interesuje to zapraszam.

dr Grzegorz Pawłowski

Język tutorialu: polski
Współczesne wyzwania gospodarcze państw oraz przedsiębiorstw
Jeżeli jesteś odkrywcą i chciałbyś odbyć podróż statkiem poznania po ogromnym oceanie wiedzy, to proponuję Tobie wyprawę tutoringową na najbliższy semestr. Możesz podjąć się dyskusji na temat poglądów znanych ekonomistów i przebadać, czy ich teorie przystają do realiów współczesnej gospodarki. Możesz też zastanowić się, które czynniki decydują o bogactwie i ubóstwie narodów, jaka jest rola wolności w życiu gospodarczym, jak cechy systemu gospodarczego wpływają na jego efektywność. Jak będzie rozwijać się gospodarka po okresie pandemii i jakie wyzwania stoją obecnie przed przedsiębiorstwami?  Jeśli tylko chcesz, możesz zbadać zewnętrzne czynniki, wpływające na strategiczny sukces lub porażkę przedsiębiorstwa. Twoje zdolności analityczne możesz ujawnić, prowadząc badania wybranych rynków. Możesz zbadać, w jakim kierunku powinno rozwijać się gospodarczo miasto, w którym mieszkasz. Jak zatem widzisz, istnieje mnóstwo akwenów ekonomicznych, po których można wspólnie podróżować. Czekam zatem na Ciebie.

dr Leszek Reszka

Język tutorialu: polski, angielski
Logistyka działalności gospodarczej
Sprawnie funkcjonująca logistyka staje się współcześnie jednym z najistotniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Znajomość jej istoty, podstawowych obszarów zastosowań oraz metod i narzędzi wspierających podejmowanie decyzji menedżerskich w obszarze logistyki może zatem stanowić jedną z kluczowych kompetencji współczesnego ekonomisty. Mając powyższe na względzie, przedmiotem tutorialu będzie zgłębianie teorii logistyki, jej praktycznych zastosowań oraz kluczowych kompetencji, którymi powinna charakteryzować się osoba planująca karierę zawodową w logistyce.

dr hab. Anita Szymańska

Język tutorialu: polski, angielski
Nierówności ekonomiczne
Będziemy się wspólnie zastanawiać, jakie czynniki decydują o tym, że podział dobrobytu w społeczeństwie jest nierównomierny. Czy zamożność obywateli zależy tylko od nich samych czy decydują o tym w głównej mierze uwarunkowania zewnętrzne, na które nie mają oni wpływu. Jaką rolę odgrywa państwo? Co oznacza sprawiedliwy podział dochodów? Przyjrzymy się, jaka jest skala nierówności w państwach wysoko rozwiniętych i jakie są tendencje w tym zakresie. Od uczestnika tutorialu będzie zależało, na których aspektach się skupimy: najbogatsze warstwy społeczeństwa, klasa średnia, problemy ubóstwa, przyczyny obserwowanych tendencji (np. digitalizacja pracy, Rewolucja 4.0), sposoby ograniczania nierówności (inwestycje w edukację czy podatki progresywne?). Celem tutorialu, oprócz doskonalenia warsztatu badacza, będzie wyrobienie sobie poglądu przez uczestnika, na temat najbardziej sprawiedliwego, jego zdaniem, modelu podziału dochodów w społeczeństwie.
Serdecznie zapraszam!

dr hab. Anita Szymańska

Język tutorialu: polski, angielski
Wyzwania współczesnego rynku pracy
Na rynku pracy jak w soczewce znajdują odbicie wszystkie procesy zachodzące w całej gospodarce. Rynek pracy jest miejscem dynamicznych zmian. Jeśli chcesz przyjrzeć się tym zjawiskom bliżej, skupiając się na wybranym aspekcie zapraszam. Możesz przyjść z gotowym pomysłem, możesz go poszukać razem ze mną. Tematów jest mnóstwo: starzenie się społeczeństwa, automatyzacja pracy, GIG economy, nowoczesne formy zatrudnienia, zawody przyszłości, life work balance, life long learning to tylko niektóre z nich. Cokolwiek związanego z rynkiem pracy Cię zainteresuje zapraszam do mnie!