Obowiązkowe szkolenia oraz zapisy

 • Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:
  • Obowiązkowe, pod rygorem niezaliczenia semestru, SZKOLENIE BHP dla studentów I roku odbywa się przez Internet. Obowiązkiem studenta jest przystąpienie do szkolenia oraz zdanie testu od 1 do 31 października 2017. Szkolenie online dostępne jest na Portalu Edukacyjnym UG. Pozytywne zdanie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) będzie skutkowało zaliczeniem szkolenia pod warunkiem złożenia w dziekanacie oświadczenia o samodzielnym zaliczeniu szkolenia i testu.

   Przysługują dwa terminy zaliczenia szkolenia. Termin podstawowy i poprawkowy (w ciągu miesiąca od upływu terminu pierwszego). W przypadku niezaliczenia testu w terminie podstawowym i poprawkowym studentowi przysługuje prawo do ponownego udziału w szkoleniu i zdawania testu w indywidualnie ustalonym terminie. Opłata za ponowny udział w szkoleniu i zdawanie testu wynosi 100 zł. Zasady zaliczania kursu reguluje Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 75/R/13 z dnia 15 lipca 2013 roku z późn. zm. w sprawie obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla studentów pierwszego roku.

   Jeśli nie masz dostępu do szkolenia BHP skontaktuj się ze swoim dziekanatem.


  • SZKOLENIE BIBLIOTECZNE dla studentów I roku odbywa się przez Internet. Szkolenie online dostępne jest na stronie internetowej Biblioteki UG oraz na Portalu Edukacyjnym UG w zakładce Kursy. Jest ono obowiązkowe dla wszystkich studentów I roku studiów. Pozytywne zdanie testu (znajdującego się na końcu szkolenia) aktywuje konto czytelnika z dniem 1 października br.


 • ZAPISY DO BIBLIOTEKI – najlepszy czas na zapisy to początek roku akademickiego, kiedy tylko otrzymasz numer indeksu i legitymację studencką. Pamiętaj – w celu założenia konta obowiązuje jednorazowa wpłata 5 zł.


 • ZAPISY NA LEKTORATY – po wybraniu języka obcego na PORTALU STUDENTA wypełnij test diagnozujący online. Gdy to zrobisz zostaniesz przypisany do odpowiedniej grupy.

  Informacje dotyczące terminu i wyboru lektoratu językowego znajdują się w PORTALU STUDENTA. Wyboru lektoratu należy dokonać bezpośrednio po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia.


 • ZAPISY NA ZAJĘCIA SPORTOWE – w szczególności te w formie obligatoryjnej. Zajęcia obligatoryjne obejmują studentów I, II i III roku. O szczegóły zapytaj w swoim dziekanacie.


 • ZAPISY NA WYKŁADY OGÓLNOUCZENIANE –  w swoim DZIEKANACIE lub za pośrednictwem PORTALU STUDENTA dowiedz się, kiedy prowadzona jest rejestracja internetowa. Pamiętaj, że jeśli zapiszesz się na taki wykład, staje się on automatycznie obowiązkowy i musisz go zaliczyć.


 • SZKOLENIE Z ZAKRESU PRAW I OBOWIĄZKÓW STUDENTA PROWADZONE PRZEZ PARLAMENT STUDENTÓW UG