Najważniejsze na początek

 • ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO NA UG – dowiesz się m.in.: kiedy odbędzie się inauguracja roku akademickiego, w jakim okresie trwa sesja egzaminacyjna i przerwy świąteczne oraz międzysemestralne, a także na kiedy zaplanowano dzień rektorski.

 • LEGITYMACJA STUDENCKA – wniosek o nią złożysz za pośrednictwem PORTALU STUDENTA, gdzie logujesz się za pomocą swojego numeru indeksu. Odbierzesz ją w dziekanacie (studia stacjonarne, studia niestacjonarne) swojego wydziału. Pamiętaj, aby później uaktualniać ją raz na semestr!

  Warunkiem odebrania legitymacji jest terminowe wypełnienie wniosku, umieszczenie zdjęcia w portalu oraz uiszczenie opłaty w wysokości 17 zł na indywidualny numer konta do opłat studenckich wygenerowany z zakładki: Płatności.

 • INDEKS – na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje indeks w formie elektronicznej.  Dostęp do niego otrzymasz po zalogowaniu się do PORTALU STUDENTA

 • UBEZPIECZENIE NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – mimo, że nieobowiązkowe, warto się nim zainteresować. O niezbędne szczegóły zapytaj w swoim dziekanacie.

 • UMOWA Z UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM
  • UWAGA: na podpisanie umowy masz 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
  • Stosowny dokument podpiszesz w swoim dziekanacie.

 • REGULAMIN STUDIÓW - studencka biblia zawierająca wszystkie zasady, prawa i obowiązki studenta UG