Studia I stopnia stacjonarne - MSG: International Business (w języku angielskim)
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • globalizacji i regionalizacji,
 • różnic i uwarunkowań w biznesie międzynarodowym,
 • metod ilościowych i jakościowych w obszarze biznesu międzynarodowego,
 • handlu międzynarodowego i międzynarodowych transakcji gospodarczych,
 • międzynarodowych rynków finansowych,
 • funkcjonowania korporacji międzynarodowych.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • rozwiązywania problemów napotkanych w biznesie międzynarodowym, zwłaszcza związanych z różnicami kulturowymi
 • analizowania zasad funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw w międzynarodowym otoczeniu
 • komunikowania się z partnerami zagranicznymi w zróżnicowanym kulturowo środowisku
 • oceniania biznesu międzynarodowego i relacji biznesowych pomiędzy podmiotami gospodarki światowej
 • komunikowania się w grupie i prowadzenia pracy zespołowej ze względu na duży wymiar zajęć aktywizujących i warsztatów interaktywnych

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w korporacjach międzynarodowych,
 • w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
 • instytucjach międzynarodowych,
 • urzędach administracji państwowej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Przedmioty specjalnościowe:

Strona WWW International Business

Przykładowe przedmioty specjalnościowe:

 • international business management
 • entrepreneurship,
 • knowledge management
 • project management
 • tourism and hospitality management
 • public speaking and business negotiations.

Opiekun specjalności:

dr Renata Orłowska


Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych
e-mail: renata.orlowska@ug.edu.pl

Koordynator specjalności:
dr Joanna Adamska-Mieruszewska

Katedra Zrównoważonych Procesów Rynkowych
e-mail:joanna.adamska-mieruszewska@ug.edu.pl