Harmonogram zapisów na przedmiot Ekonomia w tutoringu akademickim

Rekrutacja na Ekonomię w Tutoringu Akademickim odbywa się przed rozpoczęciem zapisów na inne przedmiotu do wyboru, co oznacza, że osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do zajęć z tutorem będą miały możliwość wyboru innego przedmiotu na takich samych zasadach, jak inni studenci.   

UWAGA:
W roku akademickim 2021/2022 (semestr letni) list aplikacyjny na adres tutoringwe@ug.edu.pl (z informacją do wybranego tutora) będzie można przesyłać w dniach od 24 stycznia do 3 lutego 2022 r.