Karierosfera 2018

Opublikowano 27 lutego 2018 roku

Karierosfera 2018

Karierosfera 2018 jest Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biznesowej, organizowanym przez Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR z Wrocławia współpracujące z głównymi ośrodkami akademickimi, w tym z Kołem Naukowym Public Relations z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Wydarzenie jest adresowane do studentów chcących sprawdzić swoją wiedzę w jednej z sześciu dziedzin konkursu oraz wygrać w niej płatny staż w jednym z  prestiżowych przedsiębiorstw: 

  • Marketing - L‘Oreal
  • Prawo - Kancelaria Olesiński i Wspólnicy
  • Financial Markets - Credit Suisse
  • Strategia i Doradztwo Biznesowe
  • Audyt - EY
  • Business Intelligence - Bank Zachodni WBK


Konkurs przebiega trójetapowo:

Etap pierwszy – test online trwający od 25 lutego do 14 marca, składający się z kilku ogólnych pytań z wybranej przez uczestnika dziedziny.

Etap drugi - test pisemny 22 marca na Wydziale Ekonomicznym. Test układany jest przez specjalistów z  firm partnerskich i składa się z 50 pytań zamkniętych, na które uczestnicy odpowiadają jedynie „tak” lub „nie”.

Etap trzeci - 13 kwietnia, case study przygotowane przez Partnerów Dziedzinowych. Ten etap konkursu sprawdza praktycznie umiejętności uczestników. Finaliści są zaproszeni do centrali konkursu Karierosfera 2018 -  Wrocławia. Po zakończeniu Gali Finałowej zaplanowany jest bankiet dla Patronów, Uczestników, Organizatorów oraz Ambasadorów Karierosfery2018.

Karierosfera 2018 otwiera wiele drzwi przed młodą, przedsiębiorczą osobą, która chce wziąć karierę w swoje ręce i „Wycisnąć z siebie co najlepsze!”

Karierosfera zdobyła wielu partnerów, a rejon Trójmiasta poszczycić się może Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Patronatem Honorowym Wydziału Ekonomicznego, oraz Patronatem Prezydentów Miast Sopot, Gdańsk i Gdynia.

Szczegółowe informacje na stronie www.karierosfera.pl
Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1617814578302675/