Studia I stopnia stacjonarne - MSG: Handel zagraniczny
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • stosunków gospodarczych z zagranicą,
 • organizowania działalności przedsiębiorstwa w otoczeniu rynku międzynarodowego,
 • zwyczajów handlowych i uregulowań formalnych,
 • praktyki zawierania i realizacji międzynarodowych transakcji handlowych.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • sprawnego przygotowania i przeprowadzenia transakcji handlowej w otoczeniu rynku międzynarodowego,
 • komunikowania się z partnerami zagranicznymi w zróżnicowanym kulturowo środowisku.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w przedsiębiorstwach, instytucjach rządowych i organizacjach międzynarodowych związanych z procesem wymiany handlowej z zagranicą.

Przedmioty specjalnościowe:

 • Badania rynków zagranicznych
 • Przedsiębiorczość na rynku międzynarodowym
 • Procedury i dokumenty w handlu zagranicznym
 • Transport i spedycja w handlu międzynarodowym
 • Koniunktura gospodarcza
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Konkurencyjność międzynarodowa
 • Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw
 • Obsługa celna obrotu towarowego z zagranicą
 • Komunikacja w biznesie międzynarodowym
 • Korespondencja biznesowa w języku angielskim

Opiekun specjalności:


dr Anna Sperska

Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Handlu Zagranicznego
e-mail: anna.sperska@ug.edu.pl