Bachelor’s and Master’s Theses Competition

Posted on 2017-10-19

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Gdańsku pragnie zaprosić do udziału w XXI edycji Konkursu Prac Magisterskich im. prof. Lucjana Hofmana i XIV edycji Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza.

Ideą Konkursów jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie. Konkursy poświęcone są współczesnym problemom ekonomicznym i innowacyjności w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na rozwój regionu gdańskiego.

Spośród nadesłanych do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku prac magisterskich i licencjackich, Kapituła Konkursowa, w której zasiadają profesorowie wyższych uczelni z terenu Trójmiasta, wyłoni te, które będzie można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSACH!Prace w wersji papierowej i elektronicznej z rekomendacją promotora oraz adresem autora należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia br. na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, ul. Długi Targ 46/47, 80-830 Gdańsk
z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Licencjackich.

Regulaminy Konkursów oraz szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłaszania prac dyplomowych dostępne są na stronie internetowej http://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich


Regulamin konkursu prac magisterskich
Regulamin konkursu prac licencjackich