dr hab. Henryk Ćwikliński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
Kierownik Katedry
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
227
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 1972 - magister ekonomii
 • 1977 - doktor nauk ekonomicznych
 • 1989 - habilitacja (wszystkie stopnie naukowe na Wydziale Ekonomiki Transportu UG
 • Praca zawodowa: 1972 - PPF "Polfracht" Gdynia
 • 1973 - 1976 - studia doktoranckie na Wydziale ET UG
 • 1976 - 1978 - GZE "Unitra - Unimor" Gdańsk
 • 1978 - 1990 - starszy asystent, następnie adiunkt w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Portów Morskich ET UG
 • Od 1990 - kierownik Katedry Polityki Gospodarczej UG
 • 1996 - 2002 - Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UG
Publikacje

Prywatyzacja jedyną szansą przemysłu stoczniowego, w: Transformacja po latach, pod red. E. Adamowicz, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010

Ocena nowej roli władz publicznych w gospodarce - osiągnięcia i niedostatki, w: Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu nr 24/2010, Poznań 2010

Znaczenie portu lotniczego im. L. Wałęsy w procesie metropolizacji gdańskiej, współautor G. Pawłowski, w: Polityka gospodarcza w Polsce i UE na początku XXI w., red. A. Barteczek, A. Rączaszek, wyd. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2009

Polska po czterech latach członkostwa w UE - analiza gotowości do realizacji kolejnego etapu integracji: przystąpienia do strefy euro, współautor M. Pronobis, w: Wybrane problemy integracji europejskiej, wyd. FRUG, Sopot 2008.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w województwie pomorskim, w: Spójność czy konkurencyjność - dylemat polityki UE, red. M. Klamut, wyd. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2008

Polska po 4 latach członkostwa w UE - analiza gotowości do realizacji kolejnego etapu integracji: przystąpienia do strefy euro, w: Wybrane problemy integracji europejskiej, współautor M. Pronobis, wyd. FRUG, Sopot 2008

Niedojrzała gospodarka rynkowa - 25 lat po Sierpniu, w: Solidasrność i społeczeństwo obywatelskie, red. ks. dr T. Biedrzycki,  wyd. Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007

Problemy efektywności finansowania przedsiębiorstw z perspektywy przedsiębiorstw niesprywatyzowanych (przykład stoczni), w: System finansowy a transformacja gospodarki, red. J. Winiecki, TEP, Warszawa 2007

Research Report 2006. The condition of the SME sector in Pomerania, współautorzy: J. Kempa, T. Jurkiewicz, G. Pawłowski, ARPG, Gdańsk 2006

Wstęp do refleksji nad etyką wydawania wpływów z podatków, w: Etyka a podatki i doradztwo podatkowe, wyd. WSB, Poznań 2006

Porownanie wpływu polityki gospodarczej w USA i w Polsce na zdolność kreowania miejsc pracy, współautor A. Szymańska, w: Amerykański model rozwoju gospodarczego, red. W. Bieńkowski, M. Radło, wyd. SGH, W-wa 2006

Transformacja - zagadnienia ciągle aktualne, w: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych,  red. nauk. H. Ćwikliński, wyd. FRUG, Gdańsk 2005

Estońska droga do Europy. Studium Porównawcze na tle osiągnięć transformacji gospodarek Łotwy i Litwy, w: Systemy gospodarcze i ich ewaluacja - kraje postsocjalistyczne, red. S. Swadźba, wyd. AE, Katowice 2005

Podręcznik "Polityka gospodarcza", wydanie IV, wyd. FRUG, Gdańsk 2004

Dylematy i osiągnięcia polskiej polityki transformacji gospodarczej, współautor G. Szczodrowski, Gdańsk 1995

Public Authorities Participation in Economic  and Social Life, współautor K. Knudsen, Sopot 1994

Nordic - Baltic Europe Is Restructuring Lookingfor the Integration Fits, współautor J.W. Owsiński, Sopot 1994

Zainteresowania
 • Polityka gospodarcza
 • Procesy regulacyjne w transformującej się gospodarce polskiej
 • Komparatystyka procesów transformacji w Europie Centralnej i nadbałtyckiej
 • Zarządzanie i ekonomika portów morskich
Inne
 • Członek i współzałożyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich
 • Członek Regional Studies Association sekcja polska oraz European League for Economic Co-operation, staż w London School of Economics - 1989
 • Staż i wykłady w: Agder College, Kristiansand, Norwegia - 1992, National Ports and Waterways Institute, Waszyngton D.C., USA - 1995, Growth Center, Yale University, USA
 • Organizator trzech międzynarodowych konferencji naukowych, w tym: inicjator i główny organizator światowego kongresu Regional Studies Association w Gdańsku - około 150 uczestników z 25 krajów - 2001 r.
 • Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi - 1997, Medal Edukacji Narodowej - 1999