Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna


 Komisja Rekrutacyjna
Wydział Ekonomiczny
e-mail: we@ug.edu.pl

tel. 58-523-11-12,
58-523-11-15

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot, pok. 1