Terminy

 

Studia stacjonarne I stopnia:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 20 czerwca do 10 lipca 2017 r.;
 • ogłoszenie list kandydatów – 12 lipca 2017 r. 
 • ogłoszenie listy osób przyjętych – 20 lipca 2017 r.

 

 

Studia stacjonarne II stopnia:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 20 czerwca do 18 lipca 2017 r.;
 • ogłoszenie list kandydatów – 20 lipca 2017 r. 
 • ogłoszenie listy osób przyjętych – 28 lipca 2017 r.

 

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia:

 • rejestracja kandydatów w systemie IRK – od 20 czerwca do 18 lipca 2017 r.;
 • ogłoszenie list kandydatów – 20 lipca 2017 r. 
 • ogłoszenie listy osób przyjętych – 28 lipca 2017 r.


Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

Miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów:

 

Wydział Ekonomiczny, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, pok.1
tel.: +48 58 523 11 12, +48 58 523 11 15
Po ogłoszeniu listy rankingowej kandydatów w terminie 7 dni kalendarzowych od następnego dnia po jej ogłoszeniu znajdując się na niej osoby zobowiązane są do dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów
(w białej, tekturowej, wiązanej teczce).

 

  

  

Termin składania dokumentów:

 • 13-19 lipca 2017 r. (studia stacjonarne I stopnia)
 • 21-27 lipca 2017 r. (studia stacjonarne II stopnia oraz studia niestacjonarne I i II stopnia)