Studia II stopnia stacjonarne - MSG: Międzynarodowa ekonomia menedżerska
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • finansów behawioralnych i ekonomii behawioralnej,
 • strategii i technik negocjacji w biznesie międzynarodowym,
 • psychologii biznesu i motywacji,
 • koordynacji zespołów pracowniczych,
 • strategii zarządzania własnością intelektualną.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • kierowania zespołami pracowniczymi,
 • kierowania projektami,
 • budowy klimatu zaufania w biznesie.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę na stanowiskach charakteryzujących się dużym poziomem odpowiedzialności związanym ze znaczącym kontaktem z ludźmi, głównie w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, a także w jednostkach władzy państwowej oraz samorządowej,
 • pracę w korporacjach i instytucjach w zakresie tworzenia strategii przedsiębiorstw działających w otoczeniu międzynarodowym (np. kierownik projektu, account manager);

Przedmioty specjalnościowe:

 • Ekonomia menedżerska
 • Globalizacja a wyzwania menedżerskie
 • Psychologia biznesu
 • Strategie przedsiębiorstwa
 • Ekonomia behawioralna
 • Innowacje w przedsiębiorstwie
 • Strategie zarządzania własnością intelektualną
 • Negocjacje w biznesie międzynarodowym
 • Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
 • Finanse behawioralne
 • Symulacje i gry menedżerskie

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Rola menedżera we współczesnej organizacji.
 2. Zarządzanie płynnością finansową podmiotów gospodarczych.
 3. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce- uwarunkowania.
 4. Employer Branding, czyli budowanie wizerunku pracodawcy na przykładzie X.
 5. Kulturowe uwarunkowania decyzji i działań podejmowanych w przedsiębiorstwach ponadnarodowych.
 6. Rola marki w budowie wartości przedsiębiorstwa – analiza na przykładach X i Y.
 7. Strategie ekspansji międzynarodowej w branży odzieżowej na przykładach przedsiębiorstw X i Y.
 8. Wykorzystanie mediów społecznościowych w celach marketingowych – analiza na przykładzie spółki X.
 9. Innowacyjność przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej w Polsce i Niemczech na przykładzie spółek X i Y.

Opiekun specjalności:

dr Bożena Kłusek-Wojciszke

Katedra Transportu i Handlu Morskiego
Zakład Gospodarki Globalnej
e-mail: bozena.klusek-wojciszke@ug.edu.pl