Marketing i przedsiębiorczośćMarketing międzynarodowy
1 stopnia
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Międzynarodowa ekonomia menedżerska
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Międzynarodowa ekonomia menedżerska
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczości
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

 Międzynarodowe strategie marketingowe
2 stopnia
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)Marketing Międzynarodowy (studia podyplomowe)Przedsiębiorczość i Edukacja Ekonomiczna
(studia podyplomowe distance learning)