Studia I stopnia stacjonarne - MSG: International Business (w języku angielskim)
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

  • globalizacji i regionalizacji,
  • międzynarodowych różnic i uwarunkowań w biznesie,
  • metod ilościowych i jakościowych w obszarze biznesu międzynarodowego,
  • funkcjonowania korporacji międzynarodowych.

Absolwent nabywa umiejętności:

  • rozwiązywania problemów napotkanych w biznesie międzynarodowym, zwłaszcza związanych z różnicami kulturowymi.

Uzyskane efekty kształcenia umożliwiają absolwentowi:

  • pracę w korporacjach międzynarodowych,
  • w przedsiębiorstwach współpracujących z zagranicą,
  • instytucjach międzynarodowych,
  • urzędach administracji państwowej.

Przedmioty specjalnościowe:

Strona WWW Internationa Business
Program specjalności

Opiekun specjalności:
dr hab. Krystyna Żołądkiewicz
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Katedra Biznesu Międzynarodowego
Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
e-mail:krystyna.zoladkiewicz@ug.edu.pl