Handel i integracja

Europejski wymiar przedsiębiorczości
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Europejski wymiar przedsiębiorczości
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Handel zagraniczny
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Handel zagraniczny
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

International Business
1 stopień
(studia stacjonarne)

International Business
2 stopień
(studia stacjonarne)

Międzynarodowy transport i handel morski
1 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)

Międzynarodowy transport i handel morski
2 stopień
(studia stacjonarne / studia niestacjonarne)Handel Zagraniczny (studia podyplomowe)Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
(Unii Gospodarczo-Walutowej)

(studia podyplomowe)Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Europejskiej.
Kierowanie projektami (studia podyplomowe)